Vanuit het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is budget beschikbaar gesteld voor investeringen in bedrijfsmiddelen die geschikt zijn voor het inwerken, verkleinen en/ of maaien van groenbemesters en vanggewassen. Het betreft een investeringssubsidie welke aangevraagd kan worden door landbouw- en loonbedrijven.

Subsidie voor

Subsidie is beschikbaar voor landbouwbedrijven en loonwerkers die gevestigd zijn in Nederland en die investeren in bedrijfsmiddelen, die geschikt zijn om groenbemesters en vanggewassen te vernietigen, af te maaien of te verkleinen. Voorbeelden van mogelijke machines die in aanmerking komen zijn vanuit ons leveringsprogramma zijn:

Voorwaarden

  • Per landbouwonderneming of loonbedrijf kan voor maximaal twee bedrijfsmiddelen een aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten.
  • Minimaal dient € 5.000 aan subsidie aangevraagd te worden en maximaal kan €125.000 verkregen worden.
  • De investering mag niet aangegaan zijn voordat de aanvraag is ingediend. Pas na indiening van de aanvraag mag u het bedrijfsmiddel kopen. Vervolgens dient de levering, betaling en ingebruikname van de investering plaats te vinden binnen één jaar na datum van subsidieverlening. Bij subsidietoekenning wordt binnen 2 weken 80% van de toegekende subsidie aan u uitbetaald.
Let op: de regeling opent op 1 september 2023 en is open tot en met 29 september 2023. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Informeer bij ons voor de mogelijkheden; Jac Peeters / Jeroen Huijsmans.

of heeft u een vraag?