Spearhead maaiers

Deze zware rotary maaiers zijn uitermate geschikt voor het bewerken van grote oppervlakten (zoals weiden, braakliggende terreinen, vliegvelden, enz.) en voor het maaien en verkleinen van oogstresidu zoals bijvoorbeeld maïs en maïsstoppel, alsook het mulchen van groenbemester