Downloads

Dabekausen productcatalogus 2020/2021

Dabekausen-nl-2021 De firma JJ Dabekausen BV en de Engelse fabrikant McConnel beschikken samen over een jarenlange ervaring op het gebied van fabricage, distributie en service van hydraulische heggenscharen en armmaaiers.

Download catalogus

 

Agrimaster productcatalogus 2021

Agrimaster-nl Deze prijslijst vervangt met onmiddellijke ingang alle voorgaande prijslijsten. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De vermelde gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, doch niet bindend. Offertes en leveringen geschieden volgens de "Metaalunievoorwaarden", op verzoek worden deze toegestuurd. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. 

Download prijslijst

 

Forigo prijslijst 2021

Forigo-2021 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De vermelde gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, doch niet bindend. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Bij naleveringen van toebehoren en extra uitrusting komen de vrachtkosten en aanbouwkosten voor rekening van de afnemer. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Download prijslijst

 

Humus prijslijst 2021

Humus-folder

Humus staat al meer dan 65 jaar voor innovatieve mulchtechniek voor de
fruitteelt en wijnbouw en het onderhoud van gemeentelijke groenvoorzieningen.

Met de ontwikkeling en productie van mulchwerktuigen zijn wij groot geworden.
De onder het handelsmerk humus aangeboden machines zijn tegenwoordig
uit de fruitteelt en wijnbouw, het gemeentelijke gebruik en het bosbeheer
niet meer weg te denken.

Download prijslijst